Оподаткування страхових виплат

Порядок та розмір сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги в Україні

Стаття 170.8 Податкового кодексу України (ПКУ) регулює оподаткування доходів отриманих за договорами довгострокового страхування життя. Відповідно до статті 170.8.1 податковим агентом платника податку - одержувача виплати чи викупної суми є страхова компанія, яка здійснює нарахування страхової виплати чи викупної суми за договором довгострокового страхування життя.

Отже, здійснюючи оподаткування страхових виплат та викупних сум, страхова компанія діє виключно як податковий агент, який зобов'язаний нараховувати, утримувати та сплачувати податок з доходів фізичних осіб до бюджету за рахунок платника податку, а також нести відповідальність за порушення норм Податкового кодексу України.

Доводимо до вашого відома, що страхові виплати та виплати викупних сум оподатковуються за ставками та в наступному порядку:

Страхова виплата
Одержувач Страхової Виплати*
Ставка податку після 01.01.2016
Одноразова виплата у випадку Дожиття Застрахованої Особи до певного віку або до закінчення строку дії Договору Страхування (незалежно резидент чи нерезидент)
Застрахована Особа Є Страхувальником за Договором страхування
18% (ПДФО) від суми перевищення Страхової Виплати над сумою внесених Страхових Премій
1,5% (військовий збір) від суми перевищення Страхової виплати над сумою внесених Страхових Премій
Одноразова виплата у випадку Дожиття Застрахованої Особи до певного віку або до закінчення строку дії Договору Страхування (незалежно резидент чи нерезидент)
Застрахована Особа НЕ Є Страхувальником за Договором страхування
18% (ПДФО) від 60 відсотків суми одноразової Страхової Виплати та 0% від 40 відсотків суми одноразової Страхової Виплати (сума одноразової Страхової Виплати зменшена на суму страхових премій, сплачених до 01.01.2004 р.)
1,5% (військовий збір) від 60 відсотків суми одноразової Страхової Виплати та 0% від 40 відсотків суми одноразової Страхової Виплати (сума одноразової Страхової Виплати зменшена на суму страхових премій, сплачених до 01.01.2004 p.)
Регулярні та послідовні виплати (ануїтети) у випадку Дожиття Застрахованої Особи до певного віку або до закінчення строку дії Договору Страхування
Неповнолітня особа або особа віком до 70 років та старше (резидент)
0%
Регулярні та послідовні виплати (ануїтети) у випадку Дожиття Застрахованої Особи до певного віку або до закінчення строку дії Договору Страхування
Повнолітня особа віком до 70 років (резидент)

Особа будь-якого віку (нерезидент)
18% (ПДФО) від 60 відсотків суми виплати та 0% від 40 суми виплати (сума виплати зменшена на суму страхових премій, сплачених до 01.01.2004 р.)
1,5% (військовий збір) від 60 відсотків суми виплати та 0% від 40 відсотків суми виплати (сума виплати зменшена на суму страхових премій, сплачених до 01.01.2004 р.)
Викупна Сума у разі дострокового розірвання Договору Страхування (незалежно резидент чи нерезидент)
Страхувальник
18% (ПДФО) від суми виплати
1,5% (військовий збір) від суми виплати
Виплата негарантованого бонусу та фонду індексації (незалежно резидент чи нерезидент)
Страхувальник
18% від суми виплати
1,5% (військовий збір) від суми виплати
Смерть Застрахованої Особи (резидент)
Вигодонабувач або спадкоємець за законом першого ступеня споріднення (резидент)
0%
Смерть Застрахованої Особи (резидент)
Вигодонабувач або спадкоємець за законом іншого, ніж перший ступень споріднення (резидент)
5% від суми виплати
1,5% (військовий збір) від суми виплати
Смерть Застрахованої Особи (резидент)
Вигодонабувач або спадкоємець за законом (нерезидент)
18% (ПДФО) від суми виплати
1,5% (військовий збір) від суми виплати
Смерть Застрахованої Особи (нерезидент)
Вигодонабувач або спадкоємець за законом (резидент + нерезидент)
18% (ПДФО) від суми виплати
1,5% (військовий збір) від суми виплати
Постійна непрацездатність Застрахованої Особи внаслідок нещасного випадку (незалежно резидент чи нерезидент)
Застрахована Особа
0%
Діагностування у Застрахованої Особи критичного захворювання, госпіталізація/хірургічне втручання/тимчасова непрацездатність після госпіталізації внаслідок нещасного випадку або хвороби, переломи та/або опіки внаслідок нещасного випадку, (незалежно резидент чи нерезидент)
Застрахована Особа
0%

*Ст.170.10.1. ПКУ Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами цього розділу для нерезидентів. Особливості оподаткування нерезидентів при виплаті страхових сум відображені в таблиці.